Steril - definitioner

At noget er sterilt betyder, at det er 100% frit for mikroorganismer.

Steril EO
Produktet er steriliseret ved hjælp af en gasart, i dette tilfælde Ethylen Oxid.
Produktet placeres i sin endelige emballage i et lukket rum, hvor man kan styre lufttryk, temperatur og luftfugtighed.
Gassen tilføres, hvorved alle mikroorganismer dræbes, både inde i produkterne og på alle overflader.
Processen afsluttes ved, at alle rester af gassen fjernes.
EO sterilisering kan gøres ved stuetemperatur, hvilket kan være en fordel for især genstande af plastik.

Steril R
Produktet er steriliseret ved bestråling.
Produktet placeres i sin endelige emballage og bestråles med beta eller gamma stråler, hvorved alle mikroorganismer dræbes, både inde i produkterne og på alle overflader.
Strålesterilisering er ren og enkel, men kan ændre karakteristikken for visse plastprodukter.

Steril A
Produktet er sterilt fordi hele produktionsprocessen er foregået under aseptiske forhold. D.v.s. materialefremstilling, udstyr, pakning, o.s.v. er foregået i sterile rum, altså helt fri for mikroorganismer.