Miljöpolicy

Miljöpolicy

Det är en grundläggande kultur för Frisenette ApS att vi agerar på ett korrekt sätt. Därför arbetar vi också på att kunna bli bättre på att ta hand om vår miljö och vårt klimat.

Frisenettes mål är:

 • Att minska koldioxidutsläppen från våra produkter
 • Att föregå och ta ansvar som en bransch
 • Att vara förberedd och rustad för framtida hållbarhetskrav och lagstiftning

Det gör vi redan:

Vi minskar koldioxidavtrycket från vår egen verksamhet genom att minska energiförbrukningen och använda förnybara energikällor.

 • Vi bytte ut alla ljuskällor mot LED-lampor 2017.
 • Sedan 2016 har vi uppvärmt lagret och kontoret med luft/vattenvärmepumpar.
 • Vår gaffeltruck drivs med elektricitet.
 • Sedan 2022 har vi köpt grön el uteslutande från vindkraftverk.

Vi minskar vårt koldioxidavtryck genom att minska transporterna till och från företaget.

 • Vi gör det attraktivt att samla in beställningar genom att göra beställningar över 2 500 SEK fraktfria.
 • Vi ger kunderna möjlighet att göra ett miljövänligt val och sammanföra eventuella delleveranser för att minska transporterna.
 • Vi konsoliderar våra egna beställningar hos våra leverantörer, så vi alltid får hela pallar/fulla lastbilar levererade.

Vi sparar resurser genom att återvinna material och förpackningar.

 • Vi återvinner de kartonger som vi får från leverantörer.
 • Vi använder avfallspapper från vår stansmaskin som fyllning i kartongerna och har därmed nästan helt avskaffat bubbelplast.

Vi har en intern miljöagenda.

 • Vi är uppmärksamma på korrekt avfallshantering.
 • Vi använder miljövänliga rengöringsprodukter.

Nästa steg på vägen mot hållbarhet
Vi kommer kontinuerligt att se efter optimeringsstrategier i vår egen verksamhet. Vi har till exempel som mål att helt avveckla användningen av plast i våra utgående förpackningar senast 2022-23. Som handelsföretag har vi dessutom ett särskilt ansvar för att se över leverantörskedjan. Vi kommer att använda vårt inflytande för att engagera leverantörer och tillverkare i hållbarhetsfrågor. På längre sikt kommer vi att utforma konkreta krav på materialhälsa, resursförbrukning, klimatavtryck, miljö och socialt ansvar. Detta arbete kommer att inledas 2022 och vårt mål är att formulera konkreta krav 2025.