Om Frisenette

Din partner inom laboratorievärlden

Om Frisenette ApS

Frisenette ApS är ett danskt företag inom distribution av laboratorieprodukter till alla dom Nordiska länder.

Vår styrka är förståelsen för våra många kunders behov och önskemål – och snabb respons.

Vi strävar efter att kunna leverera rätt produkter på rätt tid och ställe, samtidigt tillgodose våra kunder och deras behov.

I nästan mera 90 år har vi gjort vårt bästa för att möta marknadens behov hela tiden. Det kan vara användningen av ett pappersfilter för en enkel separation, för behovet av en spektrofotometer, där precision är viktig.

Vårt sortiment av förbrukningsvaror för praktiskt taget alla typer av offentliga och privata laboratorier och består av filter, filtreringsutrustning, plast- och glasvaror, kemikalier samt testutrustning för vattenanalyser och annan analysutrustning.

Förutom att leverera laboratorier i Danmark exporterar vi också delar av vårt sortiment, delvis till slutanvändare, men också en betydande del till återförsäljare i hela Europa och omgivande länder.

Video thumbnail

0003 DJI 0011 1 e1591099264200

Vi marknadsför våra egna registrerade varumärken; Q-Max® sprutfilter och MontaMil ® membranfilter globalt som en del av vårt eget sortiment. Under hela vår existens har vi samarbetat med kända tillverkare.

Våra största leverantörer idag är det japanska bolag ADVANTEC Toyo Roshi Kaisha , Macherey -Nagel GmbH i Tyskland, Nerbe Plus också i Tyskland, DELTALAB i Spanien, Rocker Scientific i Taiwan, Carl Roth GmbH & Co. och många fler.

Efter ca. 40 år norr om Köpenhamn, ca. 33 år i Ebeltoft har vi nu sedan 2005 haft bolaget i Knebel på Mols, där vi totalt har 1 900 m2 under ett tak fördelat på administration, produktionslokaler och ca. 1100 m2 lager.

Frisenette ApS sysselsätter 15 personer