Dansk English Svenska

Kataloger

Se vårt urval av kataloger

Producent af innovative filtreringsløsninger. I kataloget finder du pumper, filtreringsopstillinger og komplette filtreringsløsninger.
Frisenette: filterkatalog
Laboratoriefilter med bl.a. Q-Max® sprayfilter och MontaMil® membranfilter. Dessutom stort urval av papper och glasfiberfilter.
Frisenette laboratoriefiltreringsprodukter
Stort urval laboratoriefilter och filtreringsutrustning av mycket hög kvalitet från den japanska tillverkaren ADVANTEC Toyo Roshi Kaisha, Ltd.
Deltalab
Mycket stort urval av förbrukningsvaror för många typer av laboratorier och för vårdsektorn. Mer än 3000 artikelnummer.
Nerbe
Produkter för mikrobiologi, molekylärbiologi och särskilt vätskehantering i form av mätpipetter och pipettspetsar.
Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Macherey-Nagels katalog med glas- och plastflaskor i många olika storlekar för skruvlock, krymplock och snäpplock.
Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Katalogen innehåller manuella och automatiska verktyg för montering och avmontering av lock för injektionsflaskor.
Carl Roth
Heinz Herenz
I mer än 70 år har Heinz Herenz distribuerat laboratorieprodukter. I katalogen hittar du bland annat engångsartiklar för sjukhus och laboratorier.